Φ59 Σωληνωτά Μοτέρ

DM59S

DM59S
S: Standard
Μηχανικά όρια
Ο κανονικός τύπος σωληνωτού ρολού με διάμετρο 59mm, διατίθεται σε αυτόματες τέντες και αυτόματες πόρτες ρολών
 Προϊόντα με ευρία σειρά ισχύουν για διάφορες συνθέσεις
 Ρυθμίζεται το όριο με κουμπί

DM59R

DM59R
R: Ασύρματο
Μηχανικό όριο + Ενσωματωμένο δέκτη
 Το ασύρματο είναι ένας τύπος σωληνωτού μοτέρ το οποίο έχει διάμετρο 45mm, διατίθεται για αυτόματες τέντες και αυτόματες πόρτες ρολών
Εύκολη εγκατάσταση και όμορφη προοπτική 
Ρυθμίζεται το όριο με κουμπί 
 

DM59M

DM59M
M: Χειροκίνητο
Μηχανικό όριο + χειροκίνητο
Το χειροκίνητο είναι ένας τύπος σωληνωτού μοτέρ με διάμετρο 59mm, διατίθεται για αυτόματες τέντες και αυτόματα ρολά πορτών
• Ρυθμίζεται με μανιβέλα: η λειτουργία γίνεται με το χέρι όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος. 
 Προϊόντα με ευρία σειρά ισχύουν για διάφορες συνθέσεις
Ρυθμίζεται το όριο με κλειδί 
 

DM59RM

DM59RM
R: Ασύρματο
Μηχανικό όριο + Ενσωματωμένο δέκτη
Το ασύρματο είναι ένα είδος σωληνωτού μοτέρ με διάμετρο 59mm, διατίθεται για αυτόματες τέντες και αυτόματα ρολά πορτών
Ρυθμίζεται με μανιβέλα: η λειτουργία γίνεται με το χέρι όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος
 Εύκολη εγκατάσταση και όμορφη προοπτική
 Ρυθμίζεται το όριο με κουμπι