Περιμετρικός μηχανισμός ανάκλισης GU

EuroJet Μηχανισμός Ανάκλησης GU

 

Περιμετρικός μηχανισμός GU-BKS

Περιμετρικός Μηχανισμός UNI-JET GU-BKS

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα:
Μεγαλύτερη ευελιξία
Κατάλληλα για όλα τα μεγέθη κατασκευαστών.
Δυνατότητα για χειροκίνητη και αυτόματη συναρμολόγηση.

Μεγαλύτερη ασφάλεια
Δυνατότητα επιλογής σε πλακάκια κλειδώματος ανάλογα με το επίπεδο ασφαλείας.
All locking points are provided with steel mushroom pins.

Μεγαλύτερη ευκολία
Ο πείρος μανιτάρι „Cleverle“ προσαρμόζεται αυτόματα στο διάκενο φύλλου/κάσας (“αέρας”).
Όλες οι ρυθμίσεις γίνονται με Torx.

Καλύτερη ποιότητα
Καλύτερη προστασία χάρη στην επιφανειακή κατεργασία ferGUard*
Βέλτιστος σχεδιασμός μεντεσέδων.
Αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη.

Μεγαλύτερη αποδοτικότητα
Μειωμένος αριθμός απαιτούμενων εξαρτημάτων.
Εξοικονόμηση τον προγραμματισμό των υλικών.
Μειωμένος χρόνος συναρμολόγησης.

Εφαρμογές:
Εύρος εφαρμογών για ανοιγο-ανακλινόμενους και ανοιγόμενους μηχανισμούς UNI-JET:
-μονόφυλλα παράθυρα και μπαλκονόπορτες
-δίφυλλα παράθυρα και μπαλκονόπορτες χωρίς μπινί
-μονόφυλλες μπαλκονόπορτες, με θέση κυλίνδρου
-δίφυλλες μπαλκονόπορτες χωρίς μπινί, με θέση κυλίνδρου
-τοξωτά και παράγωνα παράθυρα.
Οι μηχανισμοί UNI-JET είναι κατάλληλοι για παράθυρα και μπαλκονόπορτες απο ξύλο και PVC.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Μηχανισμοί με σημεία κλειδώματος καλυμμένα στο διάκενο,λειτουργία μίας λαβής.
Όλα τα σημεία κλειδώματος είναι φτιαγμένα για την τυπική πατούρα με πλάτος 16.3 mm και βάθος 2.5 mm .
Αυτόματος πείρος κλειδώματος που εξισορροπεί τα ελαττώματα διακένου φύλλου/κάσας (“αέρας”) που μερικές
φορές συμβαίνουν-διόρθωση 1,2 mm. η πίεση των πείρων ρυθμίζεται με Torx.
Τα εξαρτήματα του φύλλου συνδέονται με “κλιπ”.
Επιπρόσθετη θέση εξαερισμού είναι δυνατή χάρη στα προαιρετικά εξαρτήματα ανάκλισης εξαερισμού.
Αντικλεπτική συσκευή ασφαλείας στο ψαλίδι.

Σχεδιασμός:
Ανοιγο-ανακλινόμενοι και απλά ανοιγόμενοι μηχανισμοί
UNI-JET D, UNI-JET D R, UNI-JET D S
Μηχανισμός με κάτω μεντεσές φύλλου γωνιακό ή καρφωτό και με μπράτσο ψαλιδιού.
Για μπαλκονόπορτες και παράθυρα με διάκενο 12 mm.
Μax. βάρος φύλλου 100 kg (για τοξωτά παράθυρα μέχρι 60 kg max.).
Κάτω μεντεσές φύλλου, τυφλό ψαλίδι, μεσαίος μεντεσές καθώς και μπράτσο ψαλιδιού σχεδιαμένα για:
– 9 και 13 mm πατούρες
– 18, 20 και 22 mm πλάτος πατήματος φύλλου.
Κάτω μεντεσές κάσας ρυθμιζόμενος σε 3 διευθύνσεις.
Συμμετρικό σχέδιο οπών για τον άνω και τον κάτω μεντεσέ κάσας

Ανοιγο-ανακλινόμενοι και απλά ανοιγόμενοι μηχανισμοί
UNI-JET M 20/12, UNI-JET M 20/12 R, UNI-JET M 20/12 S
Μηχανισμός με φρεζαρισμένο μεντεσέ κάσας (Ø 34 mm) και με κάτω μεντεσέ φύλλου.
Για μπαλκονόπορτες και παράθυρα με διάκενο 12 mm.
Max. βάρος φύλλου 130 kg (για τοξωτά παράθυρα max. 60 kg, για παράγωνα παράθυρα max. 100 kg).
Κάτω μεντεσές φύλλου, τυφλό ψαλίδι, μεσαίος μεντεσές καθώς και μπράτσο ψαλιδιού σχεδιαμένα για:
– 9 mm πατούρα
– 18 και 20 mm πάτημα φύλλου
Κάτω μεντεσές κάσας ρυθμιζόμενος σε 3 διευθύνσεις – με ενσωματωμένο φρένο.

Ανοιγο-ανακλινόμενοι και απλά ανοιγόμενοι μηχανισμοί
UNI-JET M 6/12, UNI-JET M 6/12 S
Μηχανισμός με φρεζαρισμένο διπλό μεντεσέ κάσας (Ø 34 mm) και με κάτω μεντεσές φύλλου.
Για μπαλκονόπορτες και παράθυρα με διάκενο 12 mm.
Max. βάρος φύλλου 100 kg/προαιρετικά 130 kg (για παράγωνα παράθυρα 100 kg).
Κάτω μεντεσές φύλλου, τυφλό ψαλίδι, μεσαίος μεντεσές καθώς και μπράτσο ψαλιδιού σχεδιαμένα για:
– 9 mm πατούρα
– 18 και 20 mm πάτημα φύλλου
Κάτω μεντεσές κάσας ρυθμιζόμενος σε 3 διευθύνσεις – με ενσωματωμένο φρένο.

Ανοιγο-ανακλινόμενοι και απλά ανοιγόμενοι μηχανισμοί
UNI-JET M 6/4, UNI-JET M 6/4 S –
Φρεζάρισμα στην κολλημένη κάσα
Μηχανισμός με φρεζαρισμένο μεντεσέ κάσας (Ø 34 mm) – φρεζάρισμα στην κολλημένη κάσα – και με κάτω μεντεσέ φύλλου.
Για μπαλκονόπορτες και παράθυρα με διάκενο 4 mm.
Max. βάρος φύλλου 100 kg/προαιρετικά 130 kg (για παράγωνα παράθυρα 100 kg).
Κάτω μεντεσές φύλλου, τυφλό ψαλίδι, μεσαίος μεντεσές καθώς και μπράτσο ψαλιδιού σχεδιαμένα για:
– 9 mm πατούρα
– 15 και 18 mm πάτημα φύλλου
Κάτω μεντεσές κάσας ρυθμιζόμενος σε 3 διευθύνσεις – με ενσωματωμένο φρένο.

Ανοιγο-ανακλινόμενοι και απλά ανοιγόμενοι μηχανισμοί
UNI-JET M 6/4 i, UNI-JET M 6/4 iS –
Φρεζάρισμα σε μη συναρμολογημένο “γυμνό” προφίλ κάσας
Μηχανισμός με φρεζαρισμένο μεντεσέ κάσας (Ø 34 mm) – φρεζάρισμα σε ”γυμνό” προφίλ – και με κάτω μεντεσέ φύλλου.
Για μπαλκονόπορτες και παράθυρα με διάκενο 4 mm.
Max. βάρος φύλλου 100 kg/προαιρετικά 130 kg (για παράγωνα παράθυρα 100 kg).
Κάτω μεντεσές φύλλου, τυφλό ψαλίδι, μεσαίος μεντεσές καθώς και μπράτσο ψαλιδιού σχεδιαμένα για:
– 9 mm πατούρα
– 15 και 18 mm πάτημα φύλλου
Κάτω μεντεσές κάσας ρυθμιζόμενος σε 3 διευθύνσεις – με ενσωματωμένο φρένο.

Ανοιγο-ανακλινόμενοι και απλά ανοιγόμενοι μηχανισμοί
UNI-JET S
Μηχανισμός με βιδωτό άνω και κάτω μεντεσέ κάσας και με κάτω μεντεσέ φύλλου.
Για μπαλκονόπορτες και παράθυρα με διάκενο 12 mm.
Max. βάρος φύλλου 130 kg.
Κάτω μεντεσές φύλλου, τυφλό ψαλίδι, μεσαίος μεντεσές καθώς και μπράτσο ψαλιδιού σχεδιαμένα για:
– 9 mm πατούρα
– 18 και 20 mm πάτημα φύλλου
Κάτω μεντεσές κάσας ρυθμιζόμενος σε 3 διευθύνσεις – με ενσωματωμένο φρένο.

Ανοιγο-ανακλινόμενοι και απλά ανοιγόμενοι μηχανισμοί
UNI-JET S-CONTURA, κρυφός – για επίπεδα παράθυρα
Μηχανισμός με κρυφό άνω και κάτω μεντεσέ κάσας και με κάτω μεντεσέ φύλλου για συστήματα CONTURA.
Για μπαλκονόπορτες και παράθυρα με διάκενο 12 mm.
Max. βάρος φύλλου 130 kg.
Κάτω μεντεσές κάσας ρυθμιζόμενος σε 2 διευθύνσεις

Ανοιγο-ανακλινόμενοι και απλά ανοιγόμενοι μηχανισμοί
UNI-JET DV, κρυφός –για παράθυρα με πάτημα φύλλου
Μηχανισμός με κρυφό άνω και κάτω μεντεσέ κάσας και με κάτω μεντεσέ φύλλου για παράθυρα με πάτημα φύλλου.
Για μπαλκονόπορτες και παράθυρα με διάκενο 12 mm.
Max. βάρος φύλλου 100 kg.
Κάτω μεντεσές κάσας ρυθμιζόμενος σε 2 διευθύνσεις