Σωληνωτά μοτέρ ρολών & τέντας

 

Σωληνωτά μοτέρ για ρολά και τέντες.

Smart Home

Προϊόντα  έξυπνου σπιτιόυ.

Η εταιρία Perla Profil παρέχει υψηλής ποιότητας σωληνωτά μοτέρ για παράθυρα και πόρτες τα οποία είναι κατάλληλα για την δημιουργία ενός έξυπνου σπιτιού. Υπάρχουν στην διάθεσή μας  εφτά κατηγορίες μοτέρ: μοτέρ για κουρτίνες(μηχανοκίνητες κουρτίνες), μοτέρ για βενέτικες περσίδες(μηχανοκίνητες περσίδες και μηχανοκίνητες περσίδες σκίασης), σωληνωτά μοτέρ(για μηχανοκίνητα ρολα και τέντες), DC σωληνωτά μοτέρ( συνεχούς ρεύματος για μηχανοκίνητα ρολα), μηχανισμός φεγγίτη(εφαρμόζεται σε ηλεκτρικά φύλλα παραθύρου) και συστήματα ελεγχου.

Solutions

Motorised Rolling Shutter Solutions

Αν η κατοικία χρειάζεται περισσότερη ασφάλεια και ενεργιακή λειτουργικότητα(βάση της ευρωπαϊικής κατασκευή σκίασης- ESSO) τα μοτέρ ρολών είναι μία κατάλληλη επιλογή και εμείς παρέχουμε πολλές λύσεις για μοτέρ ρολών τα οποία αγγίζουν κάθε απαιτήση των πελατών μας.

- Ανίσχνευση εμποδίου και δυνατότητα διακοπής λειτουργίας

- Ανέβασμα και κατέβασμα αυτόματα

-Ανέβασμα και κατέβασμα με τηλεχειριστήριο

- Το μοτέρ μπορεί να πραγματοποιήσει ταυτόχρονη σύνδεση με άλλα μοτέρ ή αυτοματισμούς

 

 

 

Κατηγορίες Προϊόντων

 

 

Product Range

Σωληνωτά Μοτέρ

DM35S

S: Standard

-Μηχανικά όρια

 

DM35R

R: Ασύμαρτο

- Μηχανικά όρια
- Ενσωματωμένο δέκτη

 

 

DM35E

E: Ηλεκτρονικό

- Ηλεκτρονικη μονάδα
- Αντιδραση και σταματημα λειτουργίας
- Ενσωματωμένο δέκτη

DM35B

B: Ηλεκτρονικό με μπουτόν

- Αντίδραση και σταμάτημα λειτουργίας

- Ηλεκτρονικό όριο

DM45S

S: Standard

- Μηχανικά όρια

 

DM45R

R: Ασύμαρτο

- Μηχανικά όρια
- Ενσωματωμένο Δέκτη

DM45E

E: Ηλεκτρονικό

- Ηλεκτρονικά όρια
- Ενσωματωμένο Δέκτη
- Αντίδραση και σταμάτημα λειτουργίας

DM45B

B: Ηλεκτρονικό με μπουτόν

- Ηλεκτρονικά όρια
- Αντίδραση και σταμάτημα λειτουργίας

 

DM45M

M: Standard

- Μηχανικά όρια
- Χειροκίνητο

 

 

 

DM45M

M: Εξωτερικός- διακόπτης απεγκλοβισμου

- Μηχανικά όρια
- Εξωτερικός διακόπτης
απεγκλοβισμού

 

DM45RM

RM:Ασύμαρτο με μανιβέλα

- Μηχανικά όρια
- Ενσωματωμένο Δέκτη
- Μανιβέλα

 

 

 

DM59S

S: Standard

- Μηχανικά όρια

 

 

DM59R

R: Ασύρματο

- Μηχανικά όρια
- Ενσωματωμένο Δέκτη

 

DM59M

M: Χειροκίνητο

- Μηχανικά όρια
- Χειροκίνητο

DM59RM

RM: Ασύρματο με μανιβέλα

- Μηχανικά όρια
- Ενσωματωμένο Δέκτη
- Μανιβέλα

 

DM64S

S: Standard

- Μηχανικά όρια

 

DM64M

M: Χειροκίνητο

- Μηχανικά όρια
- Μανιβέλα

 

DM92S

S: Standard

- Μηχανικά όρια

 

DM92M

M: Χειροκίνητο

- Μηχανικά όρια
- Μανιβέλα

Handheld Remote Control

Wall mounted controls

Receivers