Καριέρα

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΩΔ. ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ
00516 01 – 11 – 2011 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ PLISSE
00517 02 – 11 – 2011 ΤΕΧΝΙΚΟΣ

 

 

 

Στείλτε μας το βιογραφικό σας στην παρακάτω διεύθυνση email και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας :
hr@perlaprofil.gr

00516

ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ : 00516
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ PLISSE
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ : 01 – 11 – 2011
ΕΤΑΙΡΕΙΑ :
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : • Προϋπηρεσία
• Ηλικία
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ :
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ :
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ :

00517

ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ : 00517
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ : 01 – 11 – 2011
ΕΤΑΙΡΕΙΑ :
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : • Προϋπηρεσία
• Ηλικία
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ :
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ :
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ :