Μοτέρ για Ρολοκουρτίνες
Greek - media file
PM45SL-20/26
Σωληνωτό Μοτέρ 20Nm 26Rpm
Greek - media file
PM45RL-20/26
Σωληνωτό Μοτέρ 20Nm 26Rpm
Greek - media file
PM35SL-6/28
Σωληνωτό Μοτέρ 6Nm 28Rpm
Greek - media file
PM35SL-10/17
Σωληνωτό Μοτέρ 10Nm 17Rpm
Greek - media file
PM35RL-6/28
Σωληνωτό Μοτέρ 6Nm 28Rpm
Greek - media file
PM35RL-10/17
Σωληνωτό Μοτέρ 10Nm 17Rpm