Μοτέρ για Προβαλλόμενα Παράθυρα
Greek - media file
PJ50S-150/300
Σωληνωτό Μοτέρ με Αλυσίδα 150Nm 300Rpm
Greek - media file
PJ54DS-450/200
Σωληνωτό Προβαλόμενο Μοτέρ με πιστόνι 450Nm 200Rpm
Greek - media file
PJ51TS-400/300
Προβαλλόμενο μοτέρ βαρέος τύπου
Greek - media file
PJ52TS-600/300
Σωληνωτό Μοτέρ 600Nm 300Rpm
Greek - media file
PJ36DS-600/300
Σωληνωτό Προβαλόμενο Μοτέρ με πιστόνι 600Nm 300Rpm
Greek - media file
PJ45DS-1500/400
Σωληνωτό Προβαλόμενο Μοτέρ με πιστόνι 1500Nm 400Rpm